MasterSIM


Period: 15.11.2017 - 15.12.2021

Innehåll: Utveckling av infrastruktur i anknytning till utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen i autonom sjöfart (Master of Marina technology/Master of Engineering – Autonomous Operations).

Fokusområde: Fartygssimulation

Campus: Åbo Aboa Mare

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet

Projektledare: Mirva Salokorpi