Utvecklande av kurshelheter inom turismutbildningen - (Konstsamfundet)


Period: 06.05.2020 - 15.09.2021

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia och Turku AMK bygger upp gemensamma kurshelheter inom
turismutbildningen. Målet är att garantera tillgången på språkkunnig
arbetskraft inom turismbranschen.

Genom samarbetet mellan Novia och Turku AMK strävar vi efter att skapa
gemensamma kurshelheter och att öka intresset för utbildningsalternativen.
Kurserna kommer att erbjudas både inom ungdomsutbildningen och inom öppna
yrkeshögskolan så att även aktörerna i branschen kan ta del av kurserna.
Samarbetet mellan de båda yrkeshögskolorna stärker den naturliga
tvåspråkigheten och arbetslivskontakterna till regionens turismföretag, som har
utmaningar med att hitta tvåspråkig personal. Genom att koordinera
marknadsföringen av kurshelheten till andra stadiets utbildningsinstanser
strävar vi efter att nå potentiella nya studerande på ett effektivt sätt.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Konstsamfundet,

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Samarbetspartners: Turku AMK

Projektledare: Anna Karin Abrahamsson

Samarbetspartners: Turku AMK