Servicedesign-verkstäder - tjänsteorienterad och behovsanpassad kunskap - (Svenska kulturfonden)


Period: 15.08.2021 - 30.06.2022

Innehåll: Stärkande av studerandes kunskap i servicedesign enligt efterfrågan på
tjänsteorienterad och behovsanpassad kunskap i västra Nyland, Egentliga Finland
och Österbotten. Målgrupper studerande, personal.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektledare: Hanna Guseff