OpiToi - Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta - FoU Företagsekonomi (UKM)


Period: 01.08.2018 - 31.05.2021

Innehåll: Främjandet av företagande vid högskolor stärker studerandes entreprenörskap och
stöder övergången till att möta arbetslivets behov. Ett nationellt
högskoleprojekt med nio universitet och åtta yrkeshögskolor. Målet med
projektet är att stärka studerandes entreprenörskompetenser genom att utveckla
verksamhetsmiljöer för entreprenörskap samt skapa modeller och processer för
pedagogiskt bruk.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet,

Projektägare: Aalto-yliopisto

Projektledare: Hanna Guseff