Hållbar energiteknik

Inom specialkunnandet hållbar energiteknik har vi starka nordiska samarbetsnätverk och gedigen erfarenhet av projektkoordinering och -administration. Fokus ligger på experimentell och tillämpad forskning, oftast kopplad till näringslivet och/eller teknikenhetens undervisningsområden.

Vårt kunnande

 

 • Mätteknik, instrumentering and processtyrning
 • Automation, intelligenta system
 • Multivariata analyser/Big Data
 • Vindkraft, vindmätningar och -analys
 • Energieffektivitet i växthus
 • Biogas
 • Energieffektivt byggande och inomhusmiljö
 • Maskinteknik och motorforskning

Tjänster

 • Konsultering i inomhusmiljöfrågor och miljökemiska frågor
 •  Vindmätning och -analys
 • Multivariat analys och visualisering av data
 • Vibrationsspektroskopiska tillämpningar
 • Rötningstester i laboratorieskala
 • Konsultering gällande projektadministration


Kontaktperson:
Mer om oss här!