Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Forskning, utveckling och innovation inom bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser bedrivs på Campus Raseborg i Raseborg. Vi har gediget projektkunnande på både internationell, nationell och regional nivå. Via vårt eget forsknings- och utvecklingsinstitut Aronia har vi dessutom skapat kontakter till forskarsamfundet inom biovetenskaper i Finland, Norden och internationellt.

Finlands kust är en unik miljö med stor outnyttjad potential. Vi vill vara en utvecklande kraft för småskalighet, mångfald och resursklokhet. Vi har mångårig erfarenhet av samarbete med kommuner, branschorganisationer och producenter inom närmatssektorn. Inom kommunal miljöförvaltning och -planering har vi fokuserat på att samla in och bearbeta information i ett lätthanterligt, kartbaserat format för olika beslutsprocesser. Detta har vi redan testat i projekt inom bl.a. avloppshantering och planering av vattenområden.

Vårt kunnande:

  • Projektplanering och -förverkligande
  • Entreprenörskap inom gröna sektorn
  • Närmat, från jord till bord (småskalig livsmedelsförädling, resurskloka odlingsmetoder)
  • GIS (Geografiska Informations System), modellering, programmering och analys.
  • Undervattenskartering (dyk och kamera)
  • Kunskap om livsmiljöer, arter, mångfald, vetenskaplig metodologi, ekologi och evolutionsbiologi


Kontaktperson:Mer om oss här!