Rekrymässan 2020

31
Friday, 31 January 2020
11:00am — 4:00pm

Närpes, Kristinestad, Kaskö och Suupohjan seutukunnan har gått samman för att med gemensamma krafter ordna en rekryteringsmässa.

Syftet med mässan är att råda bot på arbetskraftsbristen inom Sydösterbottens kustområde. Rekrymässan ordnas i samarbete med Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes. Till Rekrymässan kan ortens företagare komma och ta kontakt med unga studerande och arbetssökande för att utveckla kommande arbetsrelationer. Till Rekrymässan kan ortens företagare komma och ta kontakt med unga studerande och arbetssökande för att utveckla kommande arbetsrelationer.

Yrkeshögskolan Novia deltar i mässan.

Rekrymässan arrangeras 31.1.2020, kl. 11-16 i Närpes vid YA! - Yrkesakademin i Österbotten, Ängskullsvägen 1.

På frågor om mässan svarar projektledare Azra Mehanovic tfn 050 554 1800.