Novia med på rekrydag vid Åbo yrkesinstitut

29
Wednesday, 29 January 2020
10:00am — 2:00pm

Merkonomstuderande vid Åbo yrkesinstitut ordnar rekrydag, https://www.turkuai.fi/sv
Klockringaregatan 9-11, Åbo

Novia finns med under dagen, välkomna!