Näringslivsforum 2021: Teknik och sjöfart samt företagsekonomi

15
Wednesday, 15 December 2021
2:30pm — 4:00pm

Yrkeshögskolan Novia önskar bjuda in företagsrepresentanter till ett nyetablerat virtuellt näringslivsforum med syfte att systematisera och förbättra dialogen mellan högskola och näringsliv. Onsdagen den 15.12 kl. 14.30-16 ordnar vi ett öppet tillfälle online för alla intresserade samarbetsparter där fokus ligger på att gå igenom aktuella saker och samtidigt lyfta upp eventuella behov eller önskemål.

Agendan i korthet:

Yrkeshögskolan Novia (teknik och sjöfart samt företagsekonomi) – aktuella ärenden:

  • Utbildning
  • Fortbildning
  • Forsknings och utvecklingsverksamhet

Aktuella ärenden från näringslivet:

  • Utvecklingsbehov/önskemål för utbildningarna
  • Behov av examensarbetare, praktikanter eller arbetskraft i största allmänhet
  • Fortbildningsbehov/önskemål
  • FUI-projektsamarbete

Klicka här för att anmäla dig till evenemanget.

Varmt välkommen med!