Konferens 9-10.4 för examensarbeten inom tradenom- och ingenjörsutbildning

9
10
Tuesday, 09 April 2019
9:00am — 4:00pm
Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Utbildningarna i teknik och företagsekonomi anordnar konferens för examensarbeten 9-10.4. Programmet publiceras senare.
De studerande som presenterar sina examensarbeten blir utexaminerade i maj och juni.

Konferensen är öppen för alla.

Välkomna!