Informationstillfälle om utbildningen i arbetsledning inom bygg 10.12

10
Tuesday, 10 December 2019
5:00pm — 12:00am

Ett informationstillfälle om flerformsutbildningen i arbetsledning inom bygg på finska

Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op ordnas 10.12 kl. 17.00

Tillfället hålls i R305 på Wolffskavägen 33 i Vasa under ledning av Leif Östman.

Ingen anmälan behövs.

Här finns mera info om utbildningen  https://www.novia.fi/https:/www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/fortbildning/rakennusalan-tyonjohdon-polkuopinnot-120-op/

Välkomna!