Board of Directors

The board of Directors at Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Chairman of the board Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Ulrica Karp
, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Stefan Malm, Svenska Österbottens förbud för utbildning och kultur, Söfuk
Harriet Ahlnäs, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Mikael Lindfelt, Åbo Akademi
Heidi Backman, Åbo Akademi
Camilla Ribacka, representant of staff
Wilma Westerlund, representant of students

CEO and President Örjan Andersson
Secretary: Head of Administration & HR Kjell Heir

The new board took office 2022/5/25.