Board of Directors

The board of Directors at Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Kaj-Gustaf Bergh,  Utbildningsstiftelsen Sydväst, Chairman of the Board
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Samuel Broman, Svenska Österbottens förbud för utbildning och kultur, Söfuk
Ulrica Karp, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Moira von Wright, Åbo Akademi
Mats Lindfelt, Åbo Akademi
Camilla Ribacka, representant of staff
Felix Karlström, representant of students

CEO and President Örjan Andersson
Secretary: Head of Administration & HR Kjell Heir

The new board took office 2019/06/12.